Wymiana lub przebudowa instalacji elektrycznej – w lokalu.

Planując w ramach przeprowadzanego remontu wymianę lub przebudowę instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu należy:

  1. Przedstawić do akceptacji w administracji Spółdzielni zakres wymiany lub przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej.
  2. Sprawdzić i ewentualnie wymienić na własny koszt podtynkową instalację elektryczną oraz dokonać protokolarnego jej sprawdzenia przez osoby posiadające uprawnienia G-1 „D”
  3. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody:
  4. Oświetlenia
  5. Obwód gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia
  6. Obwód gniazd wtykowych w łazience
  7. Obwód gniazd wtykowych do urządzeń odbiorczych w kuchni
  8. Obwód – odbiorniki wymagające indywidualnego zabezpieczenia ( komputery )

Dodatkowo należy zabudować urządzenia ochronne – wyłącznik różnicowy prądu.

  • Zakończenie robót należy pisemnie zgłosić w administracji Spółdzielni celem sprawdzenia czy nie wystąpiły uszkodzenia mienia Spółdzielni celem naprawy.