Przebudowa lub wymiana instalacji gazowej.

Przystępując do wymiany lub przebudowy instalacji gazowej w lokalu koniecznym jest przestrzeganie następujących warunków:

  1. Przedstawienie do akceptacji w administracji Spółdzielni projektu przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej i opinii kominiarskiej.
  2. Uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy instalacji gazowej stosownie do wymogów Prawa Budowlanego
  3. Wykonanie prac pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia G-3 „D”
  4. Przekazanie administracji Spółdzielni po zakończeniu robót protokołu z badania szczelności instalacji gazowej oraz kontroli sprawdzenia przewodów przez kominiarza potwierdzającego możliwość bezpiecznego użytkowania urządzeń gazowych.
  5. Zakończenie robót należy zgłosić na piśmie w administracji Spółdzielni celem sprawdzenia czy nie wystąpiły uszkodzenia mienia Spółdzielni celem naprawy.