Montaż rolet zewnętrznych w oknach.

  1. Montaż rolet zewnętrznych należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu przez osobę uprawnioną z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
  2. W trakcie montażu rolet nie może dojść do uszkodzenia ocieplenia elewacji
  3. Właściciel lokalu zobowiązany jest każdorazowo na pisemne wezwanie Spółdzielni w uzasadnionych okolicznościach do demontażu rolet na swój koszt
  4. Zakończenie prac należy zgłosić do administracji Spółdzielni celem sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie majątku celem naprawy.